Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

"ΕΛΛΗ"

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.


Ναυπηγείται μέγαν όχηματαγωγόν-έπιβατηγών  σκάφος διά τήν γραμμήν Άνατολικών  Κυκλάδων. Ανακοίνωσις της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΞΟΥ  Α.Ε.

ΝΑΞΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1978


Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009